1 procent podatku

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% od podatków osobistych na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża – organizacji należącej do wielkiej rodziny 189 Narodowych Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca na świecie.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego prowadzimy działalność statutową w zakresie:

- szkoleń pierwszej pomocy 5 i 16 godzinnych dla różnych grup wiekowych (400 kursów dla 7 tys. osób rocznie)
- utrzymywania Grup Ratownictwa w Olsztynie i Ostródzie w stałej gotowości do niesienia pomocy oraz do zabezpieczeń medycznych imprez masowych i pokazów ratownictwa
- pomocy materialnej i rzeczowej, w tym odzieży używanej, artykułów szkolnych i żywności (paczki świąteczne) w ramach akcji "Wielkanoc z PCK", "Wyprawka dla żaka", "Czerwonokrzyska Gwiazdka"
- organizacji 2-tygodniowych obozów dla 300 dzieci rocznie z najuboższych rodzin z dysfunkcjami i uzależnieniami
- punktów pomocy doraźnej w Bartoszycach, Elblągu, Ełku, Działdowie, Iławie, Kętrzynie, Morągu, Mrągowie, Nidzicy, Nowym Mieście Lubawskim, Ostródzie, Szczytnie i Olsztynie
- promocji honorowego krwiodawstwa m.in. poprzez aktywność klubów honorowych dawców krwi (64 kluby HDK) oraz organizację otwartych akcji poboru krwi (6 tys. litrów krwi rocznie)
- promocji zdrowia m. in. organizując Olimpiadę Zdrowego Stylu Życia dla młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z uczestnictwem ponad 7 tys. uczniów
- organizacji sprawdzianów praktycznych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (13 Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy oraz Mistrzostwa Wojewódzkie)
- pomocy na rzecz poszkodowanych w wyniku klęsk i katastrof w kraju i za granicą (ostatnio: hala Katowice, Kamień Pomorski, HAITI, itp.) oraz prowadzenie magazynu na wypadek klęsk w Olsztynie
- wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Morągu i Nowym Mieście Lubawskim
- świetlicy pomocowej dla dzieci w Działdowie
- punktu sanitarnego dla bezdomnych w Morągu

Będziemy wdzięczni za przekazanie Waszego 1% podatku z przeznaczeniem na działalność organizacji pożytku publicznego jaką jest Polski Czerwony Krzyż.

Rozliczając się w Urzędach Skarbowych poprzez PIT przy wypełnianiu „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” należy wypełnić:

Nazwa OPP:
POLSKI CZERWONY KRZYŻ

Numer KRS:
0000 22 55 87

 
Free Joomla Templates by JoomlaShine.com